Đăng ký internet và truyền hình FPT – Bến Tre

BẢNG GIÁ CƯỚC FPT BẾN TRE Phạm vi lắp đặt: 2. Bình Đại : 3. Mỏ Cày Nam: 4. Châu Thành : ( riêng xã này chỉ có khoảng 4 nhà là có hạ tầng tới nhưng em cứ cập nhật luôn nhé) 5. Thành phố Bến Tre: xã Sơn Hoà, xã mỹ Thành + […]