Một số việc cần làm khi lắp đặt cầu thang máy gia đình

Trong quá trình lắp đặt cầu thang máy gia đình,Chủ đầu tư đóng vai trò quan trọng giúp mọi việc vận hành thuận lợi theo đúng tiến độ. Do đó, chủ đầu tư cần nắm bắt được đâu là những hạng mục công việc thuộc về trách nhiệm của mình. Để có sự chuẩn bị […]

Một số hướng dẫn cách sử dụng thang máy an toàn

Bảng hướng dẫn sử dụng thang máy là phương tiện cần thiết giúp người dùng biết cách vận hành; bảo quản và xử lý các sự cố thang máy. Sau đây là một số hướng dẫn cụ thể: Hướng dẫn cách sử dụng thang máy từ bên ngoài cabin – Khi hành khách cần đi […]